Welkom in het Projectenportfolio

In het Projectenportfolio worden portfolio's opgebouwd rond onderzoeksprogramma's als Scholen voor de Toekomst en Science in Residence. Een onderzoeksprogramma bestaat uit een aantal projecten die worden uitgevoerd om maatschappelijk relevante vraagstukken integraal aan te pakken. Professionals uit het werkveld, docenten en studenten werken in gezamenlijkheid aan deze vraagstukken. Een student wordt in staat gesteld in een project zijn of haar competenties aan te tonen. De bewijslast hiervoor ligt bij de student door in individuele reflecties te beargumenteren dat op een bepaald niveau wordt geacteerd.

Het Projectenportfolio is eenvoudig van opzet. Het gebruik van het portfolio en het bewerken van pagina's is stap voor stap beschreven.

Hoe kun je verbeteringen vinden voor maatschappelijke vraagstukken?

Echte wereldproblemen en complexe onderzoeksthema’s als circulaire economie en energietransitie passen zelden mooi binnen een enkel kennisgebied. De crux van het werken aan dit soort complexe, maatschappelijke vraagstukken zit hem in het samen met stakeholders te beoordelen en continue opzoek te gaan naar wat ‘de juiste dingen zijn om te doen’. Dit in plaats van het realiseren van vooraf vastgestelde uitkomsten. Het is daarbij van belang om bruggen te bouwen tussen disciplines en meerdere perspectieven te omarmen.

Praktijkonderzoek op basis van systeemdenken

Onderwijs en onderzoek worden uitgevoerd in Living Labs. In Living Labs wordt aan maatschappelijk relevante uitdagingen gewerkt. Dat gebeurt aan de hand van systeemdenken. Het uitgangspunt daarbij is om gezamenlijk breed gedragen verbeteringen te vinden.

Deze aanpak wordt ondersteund met de Expertise Management Methodologie (EMM). EMM kan worden gezien als een raamwerk gebaseerd op systeemdenken en actieonderzoek. Binnen dit raamwerk kunnen alle domeinspecifieke methoden en technieken worden toegepast. Op basis van EMM wordt een sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappij ontwikkeld.